Hiển thị
  11/11/2017

Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Cộng đồng họ Bùi VN lần thứ II

Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Cộng đồng họ Bùi VN lần thứ II

  11/11/2017

Tờ trình Báo cáo sửa đổi Điều lệ Cộng đồng họ Bùi VN trình Đại hội lần II

Tờ trình Báo cáo sửa đổi Điều lệ CĐHBVN trình Đại hội lầnII

  11/11/2017

Báo cáo của Ban liên lạc Cộng đồng họ Bùi Việt Nam khóa I tại Đại hội đại biểu toàn quốc Cộng đồng họ Bùi Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2013 – 2018

Báo cáo của Ban liên lạc Cộng đồng họ Bùi Việt Nam khóa I tại Đại hội đại biểu toàn quốc Cộng đồng họ Bùi Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2013 – 2018

  11/11/2017

Nghị quyết Hội nghị BCH lần thứ II Cộng đồng họ Bùi Việt Nam (2013 – 2018)

Hội nghị toàn thể BCH lần thứ II Cộng đồng họ Bùi Việt Nam họp ngày 26 tháng 4 năm 2014 tại Hội trường Trung tâm hội nghị TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lịch vạn niên
Lượt truy cập
  • 2
  • 53
  • 1,030,916