THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG CON DẤU MỚI CỦA CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

  20/12/2017

THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG CON DẤU MỚI CỦA CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

Tin liên quan:

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ THƯỜNG TRỰC BAN CHẤP HÀNH (NHIỆM KỲ II) CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM, KỲ HỌP TT - BCH THÁNG 12 – 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ THƯỜNG TRỰC BAN CHẤP HÀNH (NHIỆM KỲ II) CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG THÁNG 12 – 2017

GIẤY MỜI HỌP THƯỜNG TRỰC BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VN

Căn cứ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ II và Điều lệ, Quy chế của Ban Chấp hành Cộng đồng họ Bùi Việt Nam;

Căn cứ Điều 2 Nghị quyết của Hội nghị Thường trực Ban Chấp hành (nhiệm kỳ II) Cộng đồng họ Bùi Việt Nam, kỳ họp bất thường ngày 16 tháng 12 năm 2017, ông Bùi Kỳ Nam có trách nhiệm bàn giao con dấu của Cộng đồng họ Bùi Việt Nam cho Thường trực Ban Chấp hành chậm nhất là ngày 18/12/2017 và giao cho ông Bùi Văn Long (Phó Văn phòng) tạm thời quản lý.

            Đến nay, hết ngày 18/12/2017 ông Bùi Kỳ Nam chưa bàn giao con dấu lại cho Ban Thường trực và ông Bùi Văn Long, nên Thường trực Ban Chấp hành hủy mẫu dấu cũ, thông báo mẫu dấu mới như sau:

Con dấu mới có giá trị từ ngày 20/12/2017. Mẫu dấu cũ không còn giá trị trên Cộng đồng họ Bùi Việt Nam

 

 

THƯỜNG TRỰC BAN CHẤP HÀNH

CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

Phó Chủ tịch

(đã ký)

Bùi Ngọc Khôn

Tin liên quan

GIẤY MỜI HỌP THƯỜNG TRỰC BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VN

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lịch vạn niên
Lượt truy cập
  • 2
  • 859
  • 988,263