NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ THƯỜNG TRỰC BAN CHẤP HÀNH (NHIỆM KỲ II) CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM, KỲ HỌP TT - BCH THÁNG 12 – 2017

  29/12/2017

Tin liên quan:

THƯ NGỎ CỦA THƯỜNG TRỰC BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ THƯỜNG TRỰC LẦN THỨ 10, BCH (NHIỆM KỲ II) CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ THƯỜNG TRỰC BAN CHẤP HÀNH (NHIỆM KỲ II) CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM, KỲ HỌP TT - BCH THÁNG 12 – 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ THƯỜNG TRỰC BAN CHẤP HÀNH (NHIỆM KỲ II) CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG THÁNG 12 – 2017

THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG CON DẤU MỚI CỦA CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

GIẤY MỜI HỌP THƯỜNG TRỰC BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VN

Điều lệ Cộng Đồng Việt Nam khóa II (2013 – 2018)

Qui chế làm việc của Ban Chấp hành CĐHBVN Khoá II (Nhiệm kỳ 2013 – 2018)

Nghị quyết Hội nghị BCH lần thứ II Cộng đồng họ Bùi Việt Nam (2013 – 2018)

Danh sách Ban chấp hành Cộng đồng họ Bùi VN khóa II (2013 – 2018)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần II và Quy chế làm việc của BCH Cộng đồng họ Bùi Việt Nam nhiệm kỳ II (2013 – 2018).

Hội nghị tháng 12/2017 của Thường trực BCH Cộng đồng họ Bùi Việt Nam (nhiệm kỳ II) tổ chức ngày 25/12/2017 tại trụ sở 96 Định Công, Hà Nội. Tới dự Hội nghị có 9 ủy viên Thường trực (UVTT) Ban Chấp hành (BCH) và một số Ủy viên Thường trực có văn bản ủy quyền.

Ông Bùi Ngọc Khôn – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành chủ trì hội nghị.

Ông Bùi Văn Minh – Thư ký cuộc họp.

Bắt đầu cuộc họp, ông Bùi Ngọc Khôn – Ủy viên Thường trực, Phó Chủ tịch Cộng đồng họ Bùi VN, nêu công việc cần giải quyết trong tháng 12 và một loạt vấn đề chuẩn bị cho cuộc họp BCH họ Bùi Việt Nam, chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ III.

Các UVTT đã có 21 ý kiến phát biểu thẳng thắn, xây dựng. Nhiều ý kiến tập trung vào các vấn đề sau:

 1. Vấn đề của ông Bùi Phan Kỳ - Chủ tịch BCH Cộng đồng họ Bùi Việt Nam:
 • Ông Bùi Phan Kỳ là Chủ tịch BCH Cộng đồng họ Bùi Việt Nam gần 2 nhiệm kỳ qua đã cố gắng, đóng góp vào sự phát triển của Cộng đồng họ Bùi Việt Nam, điều đó sẽ được đánh giá sau. Tuy nhiên, những tháng gần đây Ông cũng có nhiều vấn đề chỉ đạo vi phạm Điều lệ và Quy chế làm việc, các vấn đề đó đã được phân tích kỹ và kết luận trong Nghị quyết của cuộc họp Thường trực ngày 10/10/2017;
 • Ngày 10/12/2017 tại Đại hội lần II Cộng đồng họ Bùi thành phố Hải Phòng, ông Bùi Phan Kỳ đã phát biểu trước Chủ tịch BCH các tỉnh và gần 700 bà con họ Bùi trên toàn quốc là Ông đã nghỉ chức Chủ tịch BCH và giao cho một Phó Chủ tịch Thường trực thay Ông điều hành;
 • Ngày 11/12/2017, gia đình ông Bùi Phan Kỳ đã có đơn thư thiết tha đề nghị cho ông Bùi Phan Kỳ được nghỉ vì lý do sức khỏe;
 1. Vấn đề của ông Bùi Nghĩa – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Cộng đồng họ Bùi Việt Nam.
 • Ngày 29/11/2017 ông Bùi Nghĩa có văn thư gửi Chủ tịch BCH cộng đồng họ Bùi Việt Nam, Văn phòng Cộng đồng họ Bùi Việt Nam hỗ trợ ông kinh phí 380.000.000 đồng (Ba trăm tám mươi triệu đồng) để ông giải quyết khó khăn tài chính của gia đình.
 1. Xem xét tính hợp pháp của Thông báo, Quyết định, Quy chế các số sau:
 • Thông báo số 28/2017/TB – TCNS ngày 11/05/2017 về việc “Tiêu chí lựa chọn UV BCH khóa III (2018 – 2023) và đại biểu đi dự Đại hội III”;
 • Quyết định số 30/2017/QĐ – TCNS ngày 11/05/2017 của Chủ tịch BCH cộng đồng họ Bùi Việt Nam và Danh sách Ban Tổ chức Đại hội III;
 • Quy chế số 31/2017/QC – TCĐH ngày 11/05/2017 về “Quy chew làm việc của Ban Tổ chức Đại hội III”
 1. Xem xét Công văn số 01/2017 CV – VP ngày 20/11/2017 – công văn do ông Bùi Kỳ Nam ký, đóng dấu ban hành nói là một số người khi được thấy tên sửng sốt vì thấy tên mình bị lợi dụng, và yêu cầu các tỉnh có ý kiến hồi âm trong vòng 03 ngày.
 2. Xem xét tính hợp pháp Thông báo số 01/TB – CT BCH ngày 21/12/2017 của ông Bùi Phan Kỳ ký.
 3. Xem xét, tiếp thu, bổ sung các ý kiến đóng góp cho một số Dự thảo báo cáo chuẩn bị cho Đại hội III (kế hoạch tổng thể chuẩn bị Đại hội III, Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ; Báo cáo sửa đổi Điều lệ).

Thường trực BCH họp ngày 25/12/2017

QUYẾT NGHỊ

 1. Thường trực đã xem xét, thảo luận trong 2 nhiệm kỳ làm Chủ tịch BCH, ông Bùi Phan Kỳ đã cản trở việc đi lên của dòng tộc. Ông đã ký một loạt các Quyết định sai trái, chưa được Thường trực BCH thông qua, gây bức xúc, chia rẽ các UV Thường trực. Thực tế ông Kỳ đã nghỉ từ ngày 02/04/2017, không tham gia sinh hoạt với Cộng đồng, ngồi nhà ông đơn phương ký một loạt quyết định sai trái không thông qua Thường trực BCH. Tại Đại hội lần II Cộng đồng họ Bùi thành phố Hải Phòng, Ông nói Ông đã nghỉ Chủ tịch BCH và gia đình ông Kỳ đã có thư gửi Thường trực BCH xin cho ông Kỳ được nghỉ vì lý do sức khỏe. Xét những vấn đề trên của ông Kỳ, Thường trực BCH quyết nghị cho ông Bùi Phan Kỳ thôi giữ chức Chủ tịch BCH Cộng đồng họ Bùi Việt Nam từ ngày 25/12/2017.
 2. Vấn đề hỗ trợ kinh phí cho ông Bùi Nghĩa – Thường trực BCH, giao cho Ban Kinh tế, CLB Doanh nhân họ Bùi Việt Nam xem xét vào hoàn cảnh, khả năng vận động tài chính của Ban, hỗ trợ ông Bùi Nghĩa từng phần trong thời gian sớm nhất có thể.
 3. Hội nghị đã thảo luận rất kỹ tính hợp pháp Thông báo số 28/2017/TB – TCNS ngày 11/05/2017; Quyết định số 30/2017/QĐ – TCNS ngày 11/05/2017; Quy chế số 31/2017/QC – TCĐH ngày 11/05/2017 của ông Bùi Phan Kỳ đã ký, các UV Thường trực thấy tất cả các Thông báo, Quyết định và Quy chế trên chưa được Thường trực BCH họp thông qua nên các Thông báo, Quyết định và Quy chế trên là bất hợp pháp, ông Bùi Phan Kỳ phải chịu trách nhiệm trước việc làm sai trái này.
 4. Tại cuộc họp Thường trực BCH Cộng đồng họ Bùi VN ngày 16/12/2017 đã có 11 UV Thường trực biểu quyết thông qua giao cho ông Bùi Ngọc Khôn – Phó Chủ tịch BCH Cộng đồng họ Bùi Việt Nam đảm nhiệm điều hành và trình ra Hội nghị BCH sắp tới quyết định, yêu cầu ông Bùi Kỳ Nam bàn giao ngay con dấu trước ngày 18/12/2017 cho ông Bùi Văn Long cất giữ nhưng đến ngày 19/12/2017 ông Bùi Kỳ Nam vẫn cố tình không thực hiện. Trong hoàn cảnh cấp bách, Thường trực BCH quyết định khắc dấu mới để thay thế dấu cũ và dấu cũ không còn giá trị trong cộng đồng họ Bùi Việt Nam. Nhưng đến ngày 21/12/2017 ông Bùi Phan Kỳ ký thông báo nhân danh Chủ tịch cộng đồng họ Bùi Việt Nam và đóng dấu cũ là bất hợp pháp. Vì vậy Hội nghị Thường trực Quyết nghị bác Thông báo số 01/2017/TB – CT BCH ngày 21/12/2017 của ông Bùi Phan Kỳ ký.
 5. Vấn đề Công văn số 01/2017/CV – VP do ông Bùi Kỳ Nam ký, đóng dấu, ban hành gửi đi các tỉnh, Thường trực BCH phát hiện ông Bùi Kỳ Nam đã tự ý dùng con dấu của dòng tộc đóng vào tài liệu mà không được Thường trực thông qua, không đại diện cho Cộng đồng, sai với Quy chế, Điều lệ Cộng đồng họ Bùi Việt Nam, theo điều 17 Điều lệ sử lý vi phạm: Các cá nhân và tổ chức thành viên hoạt động trái với Điều lệ và Nghị quyết của Cộng đồng sẽ bị xóa tên trong danh sách thành viên. Như vậy, chiểu theo Quy chế, Điều lệ, Hội nghị Quyết nghị cho ông Bùi Kỳ Nam thôi giữ chức Chánh Văn phòng BCH Cộng đồng họ Bùi Việt Nam và nhanh chóng quyết toán tài chính trong 05 năm qua để báo cáo ra BCH. Chức Chánh Văn phòng giao cho ông Bùi Văn Long tạm quyền đảm nhiệm từ ngày 25/12/2017.
 6. Hội nghị đã thảo luận rất kỹ về nội dung Đại hội Cộng đồng họ Bùi Việt Nam năm 2018. Thường trực quyết định giao cho ông Bùi Ngọc Khôn – Phó Chủ tịch BCH lập kế hoạch, triệu tập Hội nghị BCH để BCH xem xét quyết định Đại hội.

Kết quả biểu quyết 06 vấn đề trên, Thường trực đã biểu quyết thông qua.

 

 • Đồng ý biểu quyết gồm các ông:
 1. Ông Bùi Ngọc Khôn, UVTT, Phó Chủ tịch BCH;
 2. Ông Bùi Hữu Nghê, UVTT, Chủ tịch Hội đồng Trưởng lão;
 3. Ông Bùi Kiến Thành, UVTT, Phó Chủ tịch BCH;
 4. Ông Bùi Văn Thuận, UVTT, Chủ tịch BCH Cộng đồng họ Bùi tỉnh Ninh Bình;
 5. Ông Bùi Đình Vụ, UVTT, Trưởng Ban Kiểm tra họ Bùi Việt Nam;
 6. Ông Bùi Trọng Đỉnh, UVTT, Trợ lý Chủ tịch BCH, Thư ký Hội đồng Trưởng lão;
 7. Ông Bùi Xuân Ngật, UVTT, Trưởng Ban Phát triển Cộng đồng họ Bùi VN;
 8. Ông Bùi Xuân Trường, UVTT, Trưởng Ban Kinh tế họ Bùi VN;
 9. Ông Bùi Đăng Thá, UVTT, Chủ tịch BCH Cộng đồng họ Bùi tỉnh Hưng Yên;

 

 • Đồng ý qua điện thoại:
 1. Ông Bùi Xuân Đàm, UVTT;
 2. Ông Bùi Nghĩa, UVTT, Phó Chủ tịch BCH

 

Hội nghị kết thúc hồi 15h cùng ngày.

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH BAN CHẤP HÀNH

(đã ký)

Bùi Ngọc Khôn

 

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lịch vạn niên
Lượt truy cập
 • 3
 • 853
 • 988,257