GIẤY MỜI HỌP THƯỜNG TRỰC BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VN

  20/12/2017

GIẤY MỜI HỌP THƯỜNG TRỰC BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VN

         Kính mời: Các Ủy viên Thường trực BCH Cộng đồng họ Bùi Việt Nam

Để chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc Cộng đồng họ Bùi Việt Nam lần thứ III vào đầu năm 2018, Hội nghị Ban Thường trực lần thứ 10 (họp ngày 10 tháng 10 năm 2017) đã không ra được Nghị quyết để giải quyết các công việc chuẩn bị Đại hội. Do vậy, các Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Cộng đồng họ Bùi Việt Nam quyết định mời các Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành Cộng đồng họ Bùi Việt Nam đến họp Hội nghị Thường trực khẩn cấp để giải quyết các công việc chuẩn bị phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc Cộng đồng họ Bùi Việt Nam lần thứ III, trước mắt là phục vụ Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ tư (4) nhiệm kỳ II. Chương trình họp kèm theo Giấy mời.

Tin liên quan:

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ THƯỜNG TRỰC BAN CHẤP HÀNH (NHIỆM KỲ II) CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM, KỲ HỌP TT - BCH THÁNG 12 – 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ THƯỜNG TRỰC BAN CHẤP HÀNH (NHIỆM KỲ II) CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG THÁNG 12 – 2017

THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG CON DẤU MỚI CỦA CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

GIẤY MỜI HỌP THƯỜNG TRỰC BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VN

Thời gian họp: ngày 25/12/2017

 • Sáng 08h30 - 12h00
 • Trưa 12h00 – 13h00: Nghỉ ăn trưa do Ban Kinh tế phục vụ
 • Chiều: từ 13h00 – 15h00

Địa điểm họp: Trụ sở Cộng đồng họ Bùi Việt Nam, phòng 19C, tầng 19 tòa nhà 96A Định Công, Thanh Xuân, Hà Nội

 

 

Thay mặt BCH Cộng đồng họ Bùi Việt Nam

Các Phó Chủ tịch BCH

(đã ký)

Bùi Nghĩa – Bùi Kiến Thành – Bùi Ngọc Khôn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP HỘI NGHỊ THƯỜNG TRỰC DO CÁC PHÓ CHỦ TỊCH BAN CHẤP HÀNH TRIỆU TẬP

 

1.Thông qua nội dung và chương trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III:

 1. Số lượng Đại biểu dự Đại hội;
 2. Số lượng Ban Chấp hành, số lượng Ủy viên Thường trực;
 3. Văn bản: Kiểm tra tư cách Đại biểu dự Đại hội và văn bản Quy chế Đại hội – đọc trước giờ khai mạc;
 4. Văn bản: Báo cáo kết quả hoạt động của nhiệm kỳ II và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III;
 5. Văn bản: Báo cáo thu chi tài chính của Quỹ Cộng đồng họ Bùi Việt Nam;
 6. Văn bản: Dự thảo sửa đổi Điều lệ và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành;
 7. Văn bản: Dự thảo nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ III;
 8. Văn bản: Dự thảo nhân sự Ban Kiểm tra nhiệm kỳ III;
 9. Văn bản: Dự thảo nhân sự Hội đồng Trưởng lão nhiệm kỳ III
 10. Danh sách khen thưởng: Giấy khen, hiện vật

2.Hội nghị góp ý và phân công cụ thể công việc

 1. Những văn bản đã có thì được góp ý kiến sửa hoàn chỉnh;
 2. Những văn bản chưa làm thì phân công người làm;
 3. Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, nếu có vướng mắc lớn sẽ họp Thường trực đột xuất để xin ý kiến chỉ đạo

Tin liên quan:

THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG CON DẤU MỚI CỦA CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lịch vạn niên
Lượt truy cập
 • 1
 • 867
 • 988,271