Hiển thị
  24/01/2017

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

Đại hội đại biểu Họ Bùi toàn quốc lần thứ I ngày 20/04/2008 đã thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của BLL Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam Nội dung toàn văn của bản Điều lệ như sau:

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lịch vạn niên
Lượt truy cập
  • 4
  • 862
  • 800,067