Hiển thị
  11/11/2017

Điều lệ Cộng Đồng Việt Nam khóa II (2013 – 2018)

Đại hội đại biểu Họ Bùi toàn quốc lần thứ II đã thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam. Nội dung toàn văn của bản Điều lệ như sau:

  24/01/2017

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

Đại hội đại biểu Họ Bùi toàn quốc lần thứ I ngày 20/04/2008 đã thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của BLL Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam Nội dung toàn văn của bản Điều lệ như sau:

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lịch vạn niên
Lượt truy cập
  • 2
  • 49
  • 1,030,912